nmkhoi

Privacy Account
Apr 25, 2015
10,840
667
113
/System
nmkhoi.com
Mình đang nói về cách reset password cho tài khoản Admin( tức account có quyền thực thi các câu lệnh trong Ternimal bằng dưới dạng sudo) vì máy mình chỉ có một tài khoản duy nhất. Nếu bác nào phân quyền nhiều account thì chú ý nhé.

Cách 1: Reset password sử dụng Single User Mode
Giữ tổ hợp ⌘+S trước khi màn hình xám xuất hiện để boot vào Single User Mode. thực hiện các câu lệnh từ bước 1 bên dưới.
1.
Code:
mount -uw /
2.
Code:
launchctl load /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.opendirectoryd.plist
nếu OS X 10.7 trở về sau.
Hoặc
Code:
 launchctl load /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.DirectoryServices.plist
nếu OS X 10.6 trở về trước.
3.
Code:
passwd username
và nhập password mới cho cái tài khoản nào muốn reset( nếu có 1 account thì ko cần username, nhiều account thì cần gõ chính xác username).
4.
Code:
reboot
.
11780606_934108746654448_863769558_n.jpg

Cách 2: Sử dụng Reset Password.app để reset password.
Yêu cầu còn phân vùng Recovery. Để boot vào Recovery Partition: tắt máy hoàn toàn, mở lại, giữ Option Key chọn Recovery hoặc giữ tổ hợp ⌘+R trước khi màn hình xám xuất hiện

Chọn Utilities Menu mở ứng dụng Ternimal và gõ lệnh:
Code:
resetpassword
Chọn phân vùng hệ thống, tài khoản muốn reset pass và nhập mật khẩu mới. Done.

20150719_130645.jpg


***Lưu ý:
Cách này sẽ không áp dụng được nếu Account có bật FileVault hoặc chương trình mã hoá dữ liệu nào trên Mac. Khi đó bạn buộc phải sử dụng Cách 1 hoặc 3.

Cách 3: Tạo một account Admin mới hoàn toàn và đăng nhập bằng account này. Mục đích: đăng nhập được vào Mac, can thiệp vào Folder User người dùng cũ để cứu dữ liệu ra và reset password thông qua System Preferences.
 1. Giữ tổ hợp ⌘+S trước khi màn hình xám xuất hiện để boot vào chế độ Single User. Thực hiện lần lượt các câu lệnh từ bước 2 bên dưới.
 2. Code:
   mount -uw /
 3. Code:
   rm /var/db/.AppleSetupDone
 4. Code:
  reboot
 5. Sau khi khởi động bạn sẽ vào màn hình chức năng tạo Admin User mới. Tiến hành các bước và login vào hệ thống.
 6. Reset mật khẩu của Account Admin cũ bằng cách vào System Preferences --> Users & Groups. Mở cái ổ khoá vàng bên gốc dưới bên trái, nhập pass admin mới.
Chọn Account Admin Cũ và chọn change pass cho nó. Done.​
 
May 29, 2016
1
0
1
Mình đang nói về cách reset password cho tài khoản Admin( tức account có quyền thực thi các câu lệnh trong Ternimal bằng dưới dạng sudo) vì máy mình chỉ có một tài khoản duy nhất. Nếu bác nào phân quyền nhiều account thì chú ý nhé.

Cách 1: Reset password sử dụng Single User Mode
Giữ tổ hợp ⌘+S trước khi màn hình xám xuất hiện để boot vào Single User Mode. thực hiện các câu lệnh từ bước 1 bên dưới.
1.
Code:
mount -uw /
2.
Code:
launchctl load /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.opendirectoryd.plist
nếu OS X 10.7 trở về sau.
Hoặc
Code:
 launchctl load /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.DirectoryServices.plist
nếu OS X 10.6 trở về trước.
3.
Code:
passwd username
và nhập password mới cho cái tài khoản nào muốn reset( nếu có 1 account thì ko cần username, nhiều account thì cần gõ chính xác username).
4.
Code:
reboot
.
View attachment 853
Cách 2: Sử dụng Reset Password.app để reset password.
Yêu cầu còn phân vùng Recovery. Để boot vào Recovery Partition: tắt máy hoàn toàn, mở lại, giữ Option Key chọn Recovery hoặc giữ tổ hợp ⌘+R trước khi màn hình xám xuất hiện

Chọn Utilities Menu mở ứng dụng Ternimal và gõ lệnh:
Code:
resetpassword
Chọn phân vùng hệ thống, tài khoản muốn reset pass và nhập mật khẩu mới. Done.

View attachment 855

***Lưu ý:
Cách này sẽ không áp dụng được nếu Account có bật FileVault hoặc chương trình mã hoá dữ liệu nào trên Mac. Khi đó bạn buộc phải sử dụng Cách 1 hoặc 3.

Cách 3: Tạo một account Admin mới hoàn toàn và đăng nhập bằng account này. Mục đích: đăng nhập được vào Mac, can thiệp vào Folder User người dùng cũ để cứu dữ liệu ra và reset password thông qua System Preferences.
 1. Giữ tổ hợp ⌘+S trước khi màn hình xám xuất hiện để boot vào chế độ Single User. Thực hiện lần lượt các câu lệnh từ bước 2 bên dưới.
 2. Code:
   mount -uw /
 3. Code:
   rm /var/db/.AppleSetupDone
 4. Code:
  reboot
 5. Sau khi khởi động bạn sẽ vào màn hình chức năng tạo Admin User mới. Tiến hành các bước và login vào hệ thống.
 6. Reset mật khẩu của Account Admin cũ bằng cách vào System Preferences --> Users & Groups. Mở cái ổ khoá vàng bên gốc dưới bên trái, nhập pass admin mới.
Chọn Account Admin Cũ và chọn change pass cho nó. Done.​
máy mình bị khóa filevault nên vào Utilities/Terminal/Resetpassword thì không hiện ổ đĩa để resetpassword. Thử khởi động lại rồi Command key + S để vào Single User Mode thì màn hình hiện các dòng chữ trắng trong 1-2s rồi khởi động lại vào màn hình đăng nhặp. Bạn có cách nào khắc phục không, máy mình là macbook pro mid 2014 - marverick 10.9.4. Tks bạn