[Thủ Thuật - Hướng Dẫn ] Thay đổi bố trí lưới biểu tượng trong Launchpad Mac OS X

Troc Phan

Calling me Trọc Phan
Staff member
change-launchpad-grid-icon-count-mac-os-x3-610x381.jpg

Launchpad là ứng dụng ltruy câp nhanh chóng có sẵn từ Mac OS X Dock và một tổ hợp phím để giống Homescreen của iOS.
Theo mặc định, ứng dụng lưới Launchpad thường hiển thị biểu tượng trong 7 hàng, 5 cột của các ứng dụng, nhưng với một điều chỉnh nhỏ từ dòng lệnh của OS X, bạn có thể chuyển đổi và tùy chỉnh lưới các biểu tượng Launchpad, bất kỳ số lượng các ứng dụng mà bạn muốn thấy trên Mac.

Để điều chỉnh lưới Biểu tượng của Launchpad trong Mac OS X

1 - Mở Terminal tìm thấy trong / Applications / Utilities / và nhập cú pháp lệnh sau, thay thế những con số X cho các cột thích hợp và số lượng biểu tượng lưới

Code:
 defaults write com.apple.dock springboard-columns -int X;defaults write com.apple.dock springboard-rows -int X;defaults write com.apple.dock ResetLaunchPad -bool TRUE;killall Dock
Ví dụ: Để thiết lập mạng lưới Launchpad đến 3 × 5 bạn muốn sử dụng cú pháp sau:

Code:
defaults write com.apple.dock springboard-columns -int 5;defaults write com.apple.dock springboard-rows -int 3;defaults write com.apple.dock ResetLaunchPad -bool TRUE;killall Dock

2 - Mở trở lại và chờ đợi cho Dock và Launchpad được làm mới
3 - Mở Launchpad như thường lệ để thấy sự thay đổi bố cục

Sự thay đổi các thiết lập là ngay lập tức sau khi Dock làm mới:

change-launchpad-grid-icon-count-mac-os-x3-610x381-1.jpg

Với cách này bạn cũng có thể nhồi nhét thêm nhiều biểu tượng trên màn hình với điều này nếu muốn:

change-launchpad-grid-icon-count-mac-os-x2-610x381.jpg

Nếu bạn muốn thiết lập mặc định như cũ, chỉ cần thay đổi các cột và hàng lại những gì bạn về giá trị ban đầu.
Mặc định trên màn hình MacBook Pro Retina là một lưới 5 x 7, nhưng trên máy của bạn có thể khác nhau tùy thuộc vào kích thước màn hình và độ phân giải màn hình.

Code:
defaults write com.apple.dock springboard-columns -int 7;defaults write com.apple.dock springboard-rows -int 5;defaults write com.apple.dock ResetLaunchPad -bool TRUE;killall Dock
change-launchpad-grid-icon-count-mac-os-x1-610x381.jpg

Các lệnh để tùy chỉnh cách bố trí Launchpad cũng có thể được chia ra nhiều nước nếu bạn muốn như vậy:

Đặt Launchpad Cột Lượt Biểu tượng

Code:
defaults write com.apple.dock springboard-columns -int 3
Đặt các Icon Lượt Launchpad Row App

Code:
defaults write com.apple.dock springboard-rows -int 4
Đặt lại Launchpad

Code:
defaults write com.apple.dock ResetLaunchPad -bool TRUE;
Relaunch Dock với killall

Code:
killall Dock
Bạn cũng có thể chọn để chỉ thiết lập một hàng với tùy chỉnh hay chỉ là một số cột tùy chỉnh, nhưng bạn phải thiết lập lại và làm mới Launchpad và cuối cùng vẫn là lệnh killall Dock để relaunch Dock trong Mac OS X và những thay đổi sẽ có hiệu lực bất kể thế nào tùy chỉnh nó.
OS-X-El-Capitan.jpg

Nguồn: osxdaily.com
 
  • Like
Reactions: hdpa_hdpa