[Thủ thuật - Hướng dẫn] Fliqlo 1.7.0 Screen Saver phong cách một đồng hồ lật cho Mac

Troc Phan

Calling me Trọc Phan
Staff member
oldschool-clock-screensaver0.jpg

Một Screen Saver đồng hồ lật dành cho Windows và Mac OS X với một nền đen định dạng 12 giờ hoặc 24 giờ. Cùng với định dạng, kích thước của đồng hồ lật cũ cũng có thể được tùy chỉnh, từ 25% đến 125% kích thước ban đầu.
- Hướng dẫn:
Bước 1.
Download: fliqlo.com từ trang web của nhà thiết kế hoặc file đính kèm bên dưới
Từ các phiên bản trước Fliqlo đang hoàn thiện với version 1.7 với sự thay đổi Changelog
Changelog said:
Fliqlo for Mac

1.7 (2015-12-26)
- Added: Support for OS X 10.11 El Capitan
- Fixed: Font kerning
- Changed: The preferences stored in /Library/Application Support/Fliqlo/

1.6.1 (2015-03-15)
- Fixed: Minor bugs

1.6 (2015-02-10)
- Added: Support for OS X 10.10 Yosemite
- Added: An update notification in the system preferences
- Fixed: Font design and kerning
- Fixed: The maximum scale of the clock fit to the screen size
- Removed: The thumbnail image in the system preferences (@2x image not work well)

1.5.2 (2014-07-08)
- Fixed: Compatibility for Mac OS X 10.8 Mountain Lion

1.5.1 (2014-06-09)
- Fixed: Minor bugs

1.5 (2014-06-02):
- Added: Support for OS X 10.9 Mavericks and retina display
- Changed: No flash player required
- Changed: Flip animation in webkit CSS3
- Changed: Font design
- Removed: The reset button

1.4 (2013-02-24)
- Added: Support for OS X 10.8 Mountain Lion

1.3.3 (2011-04-12)
- Fixed: Minor bugs

1.3.2 (2011-04-10)
- Fixed: Minor bugs

1.3.1 (2011-04-09)
- Fixed: Minor bugs

1.3 (2011-04-03)
- Fixed: Compatibility for Mac OS X 10.6 Snow Leopard
- Fixed: Minor bugs
- Changed: Minor design

1.2 (2010-01-12)
- Added: Support for Mac OS X 10.6 Snow Leopard
- Added: Support for widescreen

1.1 (2006-11-01)
- Added: Support for 24-hour format
- Added: Support for scaling of the clock

1.0.4 (2006-08-06)
- Added: Support for Mac OS X on Intel processor
- Changed: Minor design

1.0.3 (2005-10-02)
- Fixed: 12-hour format bug

1.0.2 (2004-10-11)
- Fixed: The installer format

1.0.1 (2002-10-08)
- Added: Support for Mac OS X

1.0 (2002-01-02)
- The first release

---------------------------------------------------------------
Fliqlo for Windows

1.3.3 (2011-04-12)
- Fixed: Minor bugs

1.3.2 (2011-04-10)
- Fixed: Minor bugs

1.3.1 (2011-04-09)
- Fixed: Minor bugs

1.3 (2011-04-03)
- Fixed: Minor bugs
- Changed: Minor design

1.2 (2010-01-12)
- Added: Support for Windows 7
- Added: Support for widescreen

1.1 (2006-11-01)
- Added: Support for 24-hour format
- Added: Support for scaling of the clock

1.0.4 (2006-08-06)
- Changed: Minor design

1.0.3 (2005-10-02)
- Fixed: 12-hour format bug

1.0.2 (2004-10-11)
- Fixed: Installer format

1.0 (2002-01-02)
- The first release

---------------------------------------------------------------
Fliqlo for iOS

1.1 (2015-03-01)
- Added: Support for iOS 8, iPhone 6 and iPhone 6 Plus
- Added: A notification on switching between 12/24-hour format
- Fixed: Font design and kerning
- Fixed: Minor bugs

1.0 (2014-07-26)
- The first release
19099.png
Bước 2.
Xác định vị trí file *.saver, sau đó kích vào Open để cài đặt.
Fiqlo-screensaver.jpg

B9edY_CCQAAKCYA.png

Bạn cũng có thể xem trước các trình bảo vệ màn hình, bằng cách nhấn vào Preview.
Bạn cũng có thể tự tìm thêm nhiều Screen Saver cho MacOS dựa theo cách này bạn sẽ có nhiều cách tạo cho máy tính của mình khoác chiếc áo mới.
MTI5MDI1NDI0MTkyODkyODk4.png
shockblast_092010_flipclock3_.jpg

Enjoy!!!
Cảm ơn bạn đã ghé thăm bài viết tại OSXVN
 

Attachments

  • Like
Reactions: Aladin