trình duyệt

 1. Troc Phan

  Path Finder 7.2.1 - Truy cập, duyệt và quản lý các tập tin một cách nhanh chóng

  Path Finder 7.2.1 Purchase– $39.95 Upgrade – $19.95 STAY ORGANIZED by Cocoatech The Official Blog of Cocoatech – Makers of Path Finder Homepage - http://www.cocoatech.com/pathfinder/ Version: 7.2.1 Updated: 20-10-2015 Fixed several El Capitan (OS X 10.11) compatibility issues. Fixed some...
 2. Troc Phan

  Path Finder 7.2 - truy cập, duyệt và quản lý các tập tin của bạn một cách nhanh chóng Mac OS X

  Path Finder 7.2 PATH FINDER 7 STAY ORGANIZED by Cocoatech The Finder, reinvented Path Finder is an award-winning file browser and management application for Mac OS X. If you've ever wished Apple's Finder just did feature X or feature Y, Path Finder may be what you've been looking for. Path...
 3. Troc Phan

  Mozilla Firefox 41.0 final

  Firefox của Mozilla là một trong những trình duyệt phổ biến nhất trên thế giới đặc trưng bởi hoạt động nhanh như trong quá trình tải trang web, và tìm kiếm các bookmark và lịch sử. Phát triển thông qua các công cụ, và Mozilla cho phép bạn xem tất cả các trang web trong một cửa sổ duy nhất, nhiều...