sms

  1. L

    Khắc phục lỗi iPhone không gửi được tin nhắn

    Gửi tin nhắn là nhu cầu hằng ngày của người dùng nhưng vì một số lý do mà người dùng iPhone không gửi được tin nhắn. Sau đây mình xin hướng dẫn khắc phục lỗi iPhone không gửi được tin nhắn. Khởi động lại máy Việc không nhắn được tin nhắn có thể là do hệ thống phát sinh vài lỗi nhỏ. Bạn hãy khởi...
  2. Troc Phan

    iMazing 2.0.7 – Complete iOS device manager (was DiskAid).

    URL: imazing.com Price: $39.99 Version: 2.0.7 Update iMazing 2.0.8 [Lastest]: iMazing 2.0.8 [Lastest] - Công cụ thay thế iTunes mạnh mẽ Updated: October 16, 2016 Developer: DigiDNA SARL. Language: English Requirements Intel, 64-bit processor OS X 10.7 or later iTunes 12.2.0 or later iOS 4.0 or...