security mac

 1. Troc Phan

  iLock 1.5.2 - Đặt mật khẩu cho bất kỳ ứng dụng trên Mac

  iLock - Password-protect any OS X application. Price: €8.00 Version: 1.5.2 Updated: 30-Oct-2015 http://www.osxbytes.com/ Email: info@osxbytes.com REQUIREMENTS: For Mac OS X 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x and 10.11.x Download: Fshare Pass: osxvn iLock password-protects any OS X application...
 2. nmkhoi

  Cơ chế System Integrity Protection (SIP) trên OS X El Capitan 10.11

  Bài viết mang tính chất phân tích và tham khảo cho cả người dùng Hack và Mac, nhưng các thay đổi về bảo mật trên Mac thật diễn ra dễ dàng hơn nhờ có công cụ được hỗ trợ bởi Apple. Nếu không am hiểu về hệ thống, cũng như bảo mật, tôi không khuyến cáo người dùng Mac thật áp dụng kiến thức bài viết...
 3. nmkhoi

  Hacker âm mưu tấn công thu thập dữ liệu iCloud của người dùng!

  Sau các cuộc tấn công vào Github , Google , Yahoo và Microsoft , các Hacker được cho là của TQ đang âm mưu tấn công vào iCloud của Apple bằng phương thức Man-in-the-middle(MITM). Cuộc tấn công vào Google và Github mới đây sử dụng phương thức tấn công hoàn toàn khác với trước đây được biết đã...