screenshots

  1. chiplovepc

    Chụp nhanh màn hình trên Hackintosh

    Tương tự trên máy Mac, các bạn có 3 cách chụp màn hình mặc định trên Mac OS 1. chụp toàn màn hình : Alt+ Shift + 3 2. Chụp 1 vùng trên màn hình: Alt + Shift + 4 sau đó quét vùng cần chụp 3. Alt + Shift + f4 sau đấy nhấn spacebar click vào cửa sổ bất kỳ! > chụp riêng của sổ trên màn hình! Sau...