safemod

  1. nmkhoi

    8 Starup Keys cứu hộ mà người dùng OS X cần biết

    Nếu mọi việc diễn ra bình thường, nhấn nút power và vào giao diện đồ hoạ người dùng thì mấy cái này cũng không cần thiết, nhưng một ngày đẹp trời bạn không thể boot vào hệ thống, thì những keys sau sẽ "thần thánh" lắm đấy. Lưu ý: tắt máy hoàn toàn. Nhấn nút nguồn. Và thật nhanh, sau tiếng...