malware

  1. nmkhoi

    Cảnh báo Trojan mới trên Mac OS X

    Gần đây một Trojan mới đã được phát hiện trên Mac OS X, Flashback.G, nhiệm vụ chính của nó là đánh cắp tài khoản người dùng trên hệ điều hành của Apple. Flashback.G được cố gắng cài đặt vào máy tính nạn nhân và hoạt động âm thầm với sự hỗ trợ của 2 lỗ hỏng bảo mật trong Java. Nếu cài đặt sẵn...
  2. SomeOne

    Điểm danh các Malware trên Mac OS X

    Từ xưa tới nay, chúng ta chỉ nghe nói các loại malware xuất hiện thường xuyên trên hệ điều hành Windows của Microsoft. Những người dùng Mac OS X luôn tự hào rằng hệ điều hành của họ miễn nhiễm với các thể loại malware, nhưng đó đã là chuyện của ngày xưa rồi. Các chuyên gia nghiên cứu bảo mật...