mac wireless keyboard

  1. Megami

    1Keyboard - Biến bàn phím Macbook thành Apple Wireless Keyboard

    1Keyboard sẽ biến bàn phím trên Macbook của bạn thành một bàn phím Bluetooth, kết nối và nhập liệu trên tất cả các iDevices của bạn như iPhone, iPad, Apple TV... 1Keyboard có thể sử dụng các phím tắt trên bàn phím để nhập liệu vào các thiết bị khác, copy & paste dữ liệu từ Mac OS vào thiết bị...