iphone 6

  1. Troc Phan

    iPhone 6s gặp lỗi quá nhiệt

    Có vẻ như những lỗi đầu tiên của iPhone 6s đã bắt đầu xuất hiện trên mạng. Vừa qua một số thành viên của Reddit đã đăng tải hình ảnh thiết bị gặp lỗi quá nhiệt khiến cho flash của camera không thể hoạt động. Được trang bị bộ xử lý Apple A9 mới nhất, bộ đôi iPhone 6s được đánh giá là vượt trội...