hoc swift mien phi

 1. nmkhoi

  The Swift Apprentice: Beginning Programming with Swift 2.2

  Year : 2016 Author : Janie Clayton, Alexis Gallagher, Matt Galloway, Eli Ganem, Erik Kerber, Ben Morrow. Genre : Design Publisher : Raywenderlich Language : English Series : the Tutorials the ISBN : 978- 1942878179 Format : PDF Quality : eBook (initially computer) Quantity of pages : 330...
 2. nmkhoi

  [Ebook] Swift Quick Syntax Reference

  Year : 2014 Author : Matthew Campbell Genre : Design Publisher : Apress Language : English ISBN : 78-1-484204-40-5 Format : PDF Quality : eBook (initially computer) Quantity of pages : 153 Description : Swift Quick Syntax Reference - This book is presented in a well organized format...
 3. nmkhoi

  [Ebook] Transitioning to Swift

  Year : 2014 Author : Scott Gardner Genre : Design Price: 39.9$ Publisher : Apress Language : English ISBN : 978-1-484204-07-8 Format : PDF Quality : eBook (initially computer) Quantity of pages : 240 Description : 240-page management of rapid transition to a programming language Swift. The...
 4. nmkhoi

  [Ebook] Swift for Absolute Beginers - Học Swift cho người mới bắt đầu

  Phát hành : 11/2014 Tác giả : Gary Bennett, Brad Lees Development Publisher : Apress Ngôn ngữ : English ISBN : 978-1-484208-87-8 Định dạng : PDF Phân loại : eBook (initially computer) Số trang : 308 Link tải về: Fshare Được mua và upload bởi @nmkhoi . Xin các bạn tôn trọng, khi share sách ra các...
 5. nmkhoi

  [Video] Swift - Learn Apple's New Programming Language Step By Step

  Những gì căn bản nhất về ngôn ngữ lập trình mới của Apple, khoá học sẽ giúp bạn dễ dàng tiếp cận với ngôn ngữ lập trình Swift trên Apple iOS 8 và OS X 10.10 Home page & Discussions: Udemy Mô tả khoá học: Initial Setup and Swift Basics Operators, Strings, Characters, and Collection Types...