hackintosh guide

 1. H

  [Guide] Enable Ethernet và Wifi trên Hackintosh

  Ethernet Intel: Kext Atheros: Kext Realtek: Kext Copy kext vào EFI/Clover/kexts/Other. Wifi Bước 1: Add DTGP Bước 2: Broadcom: Kext Copy FakePCIID.kext + FakePCIID_Broadcom_WiFi.kext vào EFI/Clover/kexts/Other. Reboot! Atheros : Kext AR946X (AR9462 & AR9463) AR9485 AR9565...
 2. chiplovepc

  [Hướng dẫn] Cứu Mac sau khi cài, xóa kext - Update via Appstore

  Bài này xin hướng dẫn các bạn cách cứu lại Mac mà sau khi cài, xóa kext hoặc update Mac OS thông qua Appstore. cơ bản thì bạn phải nắm được những kext gốc của Apple, thứ 2 là phải biết máy mình đang sử dụng những kext nào thay thế cho kext gốc của Mac. Từ khóa: S/L/E = đường dẫn...
 3. Monkey.D.Luffy

  [Guide] Fix phím tắt độ sáng trong DSDT

  Nếu các bạn đã có sẵn thanh chỉnh độ sáng tuy nhiên phải chỉnh nó bằng phím khác phím mặc định trên Windows hoặc không có phím Fn nào phù hợp, thì guide này sẽ hướng dẫn bạn cách làm cho các phím Fn độ sáng native trên Windows hoạt động trên OS X Credit thuộc về Rehabman với kho DSDT patch và...