hệ thống-công cụ tiện ích

  1. Việt Anh

    Capturer: Ứng dụng quay video màn hình nhỏ gọn cho Mac đang miễn phí (0.99$)

    Với Mac OS X chúng ta có thể quay màn hình dễ dàng với QuickTime, tuy nhiên nếu như bạn không thích dùng ứng dụng mặc định của Apple thì có thể thử qua Capturer, một ứng dụng nhỏ gọn, hoạt động hiệu quả và được đánh giá cao trên App Store. Capturer hoạt động đúng như mục đích tên gọi, ứng dụng...