get iwork

  1. nmkhoi

    Nhận lấy bộ ứng dụng iLife-iWork-Aperture vào account Apple ID chính chủ

    Thấy nhiều bài hướng dẫn, nhiều cách, nhiều lỗi phát sinh quá. Thôi thì thế này nhanh gọn lẹ giúp anh em luôn thể: + Bước 1: Inbox cái Apple ID + Password( tức account muốn có bộ 3 trên cho mình). + Bước 2: trùm mềm đợi thông báo kết quả. Lưu ý: Thường thì đủ cả ba nhưng xui xui có thể chỉ get...