fix brightness

  1. Monkey.D.Luffy

    [Guide] Fix phím tắt độ sáng trong DSDT

    Nếu các bạn đã có sẵn thanh chỉnh độ sáng tuy nhiên phải chỉnh nó bằng phím khác phím mặc định trên Windows hoặc không có phím Fn nào phù hợp, thì guide này sẽ hướng dẫn bạn cách làm cho các phím Fn độ sáng native trên Windows hoạt động trên OS X Credit thuộc về Rehabman với kho DSDT patch và...