dich vu

  1. vusun123

    Dịch vụ cài đặt Mac OS X lên máy tính non-Apple ( Hackintosh)

    Như các bạn đã biết Hackintosh là việc cài đặt Mac OS X trên các máy không phải của Apple( non-Apple). Việc cài đặt không phải đơn giản như chúng ta set-up một hệ thống Windows, nó đòi hỏi kiến thức nhất định về phần cứng lẫn phần mềm và quan trọng là có thời gian kiên nhẫn để tìm hiểu. Nếu bạn...