developer

 1. nmkhoi

  iOS 11.3 Beta 2 cho phép xem tình trạng pin và tăng hiệu năng iPhone

  Trên iOS 11.3 Beta 2, người dùng đã có thể kiểm tra xem máy mình đang bị giới hạn hiệu năng hay không. Từ đó, họ có thể tắt tính năng này đi nếu muốn, hoặc quyết định thay pin để máy quay trở về mức hiệu năng ban đầu. Hai tuần trước, Apple đã tung ra bản beta đầu tiên của iOS 11.3. Apple cho...
 2. Troc Phan

  [Thủ Thuật - Hướng Dẫn] Sử dụng VPN miễn phí trên Opera Browser

  Opera, trình duyệt web thay thế bao gồm một dịch vụ VPN miễn phí, được xây dựng trực tiếp vào trình duyệt web. Các VPN miễn phí cho phép bạn để che giấu địa chỉ IP của bạn, khu vực hạn chế truy cập nội dung hoặc nội dung bị chặn bằng tường lửa hoặc hạn chế khu vực. Làm thế nào để kích hoạt...
 3. Terminal

  OS X El Capitan 10.11.5 Developer Beta 1 (15F18b)

  Year: 06/04/2016 Version: 10.11.5 (15F18b) Developer Beta 1 Developer: Apple Inc Platform:Intel System Requirements: Installed OS X El Capitan Language:English + Multi Link download: Fshare Password download and extract: osxvn
 4. Terminal

  Xcode 7.3 beta 4 (7D152p)

  Release: 22/02/2016 Version: 7.3 Beta 4 (7D152p) Developer: Apple Inc. © Source: Apple Mac DevCenter Platform: Intel only Language: Multilangue License: Freeware Link download: Fshare Password: osxvn System requirements (requires clarification): OS X version 10.11 or later 64-bit processor OS X...
 5. Terminal

  Safari 9.1 beta 4 for OS X Yosemite & Mavericks

  Year: 21/02/2016 Version: 9.1 beta 4 Developer: © Apple's Inc. Platform: Intel Only System Requirements: Safari 9.1 for OS X Yosemite 10.10.5 the X requires the OS the Safari 9.1 for the OS the Mavericks the X requires OS X 10.9.5 Language: English Link download: Fshare Share by: OSX.VN Team...
 6. Terminal

  OS X El Capitan 10.11.4 (15E49a) Developer Beta 4 Combo Update

  Year: 22/02/2016 Version: 10.11.4 (15E49a) Developer: Apple Inc Platform:Intel System Requirements: Installed OS X El Capitan Language:English + Multi Link download: Fshare Password download and extract: osxvn
 7. Terminal

  OS X El Capitan 10.11.4 (15E33e) Developer Beta 2 Combo Update

  Year: 25/01/2016 Version: 10.11.4 (15E33e) Developer: Apple Inc Platform:Intel System Requirements: Installed OS X El Capitan Language:English + Multi Link download: Fshare Password download and extract: osxvn
 8. Terminal

  Xcode 7.3 Beta 1(7D111g)

  Release: 11/01/2015 Version: 7.3 Beta 1 (7D111g) Developer: Apple Inc. © Source: Apple Mac DevCenter Platform: Intel only Language: Multilangue License: Freeware Link download: Fshare Password: osxvn System requirements (requires clarification): OS X version 10.11 or later 64-bit processor OS...
 9. Terminal

  OS X 10.11.4 Developer Beta 1 Combo Update (15E27e)

  Year: 11/01/2016 Version: 10.11.4 (15E27e) Developer: Apple Inc Platform:Intel System Requirements: Installed OS X El Capitan Language:English + Multi Link download: Fshare Password download and extract: osxvn
 10. Terminal

  Xojo 2015 r3.1(31824)

  Year: 2015 Version: 20015 r3.1 build 31824 Developer: Xojo Inc Platform: Intel System Requirements: OS X 10.6 or higher, 1 GB of RAM, Intel CPU Language: English Link download: Fshare Password download and extract: osxvn
 11. Terminal

  OS X 10.11.3 Developer Beta 1 Update (15D9c)

  Year: 16/12/2015 Version: 10.11.3 (15D9c) Developer: Apple Inc Platform:Intel System Requirements: Installed OS X El Capitan Language:English + Multi Link download: Fshare Password download and extract: osxvn
 12. Troc Phan

  QuickLens 1.8 - Phóng to điểm ảnh, màu sắc, khoảng cách, kiểm tra và hơn nữa

  View in Mac App Store $9.99 Updated: Oct 21, 2015 Version: 1.8 Language: English Seller: PIXELINGENE LLC © 2015 PIXELINGENE LLC Compatibility: OS X 10.10 or later, 64-bit Download: Fshare Pass: osxvn Description As a UI Designer/Developer, you are always trying to create the best possible...
 13. Troc Phan

  iSwift 2.0 - Lập trình ứng dụng iOS & Mac

  iSwift Version: 2.0 Update: Jun 8, 2015 https://developer.apple.com/swift/ Looking for the Swift parallel scripting language? Please visit http://swift-lang.org © 2015 Apple Inc. Download: Fshare Pass: osxvn iSwift is the easiest way to convert your Objective-C code to Swift. Features Ultra...
 14. Terminal

  OS X El Capitan Update 10.11.1 Beta 4 (build 15B38b)

  Release: 14/10/2015 Version: 10.11.1 (build 15B38b) Developer Beta 4 Developer: © Apple Inc. Source: Apple Mac DevCenter Platform: Intel only Language: Multilingual License: Apple Developer Program Link download: Fshare Password: osxvn System requirements (requires clarification): 64-bit...
 15. Terminal

  Xcode 7.0.1 - The Complete toolset for building great apps

  Year: 28/09/2015 Version: 7.0.1 |Build:7A1001 Developer:© Apple Inc. Platform:Intel only Language:English only System requirements: - OS X 10.10.4 or later, 64-bit processor - OS X Server 5.0. 4 or later Link download: fshare Pass unlock: osxvn
 16. Terminal

  Xcode 7.1 Beta 3 (7B85)

  Release: 06/10/2015 Version: 7.1 (7B85) Developer: Apple Inc. © Source: Apple Mac DevCenter Platform: Intel only Language: Multilangue License: Freeware Link download: Fshare Password: osxvn System requirements (requires clarification): - OS X version 10.10.4 or later, - 64-bit processor - OS...
 17. Terminal

  OS X El Capitan Update 10.11.1 Beta 3 (build 15B30a)

  Release: 07/10/2015 Version: 10.11.1 (build 15B30a) Developer Beta 3 Developer: © Apple Inc. Source: Apple Mac DevCenter Platform: Intel only Language: Multilingual License: Apple Developer Program Link download: Fshare Password: osxvn System requirements (requires clarification): 64-bit...
 18. Terminal

  Safari 9.0.1 beta 2 for OS X Yosemite & Mavericks

  Year :07/10/2015 Version : 9.0.1 | Beta 2 | Pre-release OS X Yosemite (10601.2.7.1) Mavericks (9537.86.2.7.1) Developer :Apple Inc. Platform :Intel Only System Requirements : - Safari 9.0.1 for OS X Yosemite requires OS X 10.10.5 - Safari 9.0.1 for OS X Mavericks requires OS X 10.9.5. Included...
 19. Terminal

  OS X El Capitan 10.11.1 Beta 2 (build 15B22c)

  Release: 29/09/2015 Version: 10.11.1 (build 15B22c) Developer Beta 2 Developer: © Apple Inc. Source: Apple Mac DevCenter Platform: Intel only Language: Multilingual License: Apple Developer Program Link download: Fshare Password: osxvn System requirements (requires clarification): 64-bit...
 20. Terminal

  Xcode 7 GM Seed Build 7A218

  Release: 09/10/2015 Version: 7 GM Seed (7A218) Developer: Apple Inc. © Source: Apple Mac DevCenter Platform: Intel only Language: Multilangue License: Freeware Link download: Fshare Password: osxvn System requirements (requires clarification): OS X version 10.11 or later 64-bit processor OS X...