dell e6410 mac

  1. nmkhoi

    [Guide] Cài OS X trên Dell Latitude E6410

    Ở đây mình cài 10.8 và update lên các bản 10.8.x điều ngon lành. Nếu bạn nào muốn lên 10.9 thì cũng không khác biệt cho lắm. Cứ giữ lại thư mục Clover hoặc Extra, Sound kext, riêng thằng Battery kext thì down bản mới nhất của Rehabman là được. Hardware Support: i7-620M: ✔ speedstep, turbo boost...