cydia impactor

  1. Troc Phan

    Khắc phục lỗi Cydia Impactor Error utility.cpp:93 _assert(target.sputn(data, wirt) == wirt)

    Đây là chia sẻ và bài học để chúng ta giải quyết vấn đề khi sử dụng Cydia Impactor Còn bạn nào gặp phải vấn đề lỗi khác khi sử dụng công cụ này thì xin vui lọng cung cấp trong bài viết học viết bài để anh em tham khảo và giải quyết. Lỗi này xảy ra vì mình đã tự thay đổi Font hệ thống và khi...