cleanmymac not clean

  1. nmkhoi

    [Cảnh Báo] CleanMyMac 3.0.1 không hoạt động trên OS X 10.10.3+

    Mình và nhiều anh em khác đã bị vấn đề với Cleanmymac 3.0.1+, sau khi scan xong thì bị crash không thể clean được. Thế nên anh em nên quay về phiên bản 3.0 và đợi fix cái bugs này.