cai mac cho hp

  1. Monkey.D.Luffy

    [Guide] Cài OS X Yosemite lên HP ProBook/EliteBook

    Guide này áp dụng cho: 6-series laptop: HP Probook 4x30s, 6x60b, Elitebook 8x60p, 2x60p 7-series laptop: HP Probook 4x40s, 4x0 G0, 6x70b, Elitebook 8x70p, 2x70p, 9470m 8-series laptop: HP 3x0, Probook 4x0 G1/G2, Elitebook 8x0 G1, ZBook Lưu ý: Danh sách các card wifi tương thích Các card wifi...