cai hackintosh

  1. Monkey.D.Luffy

    [Guide] Cài Mavericks/Yosemite lên Dell Inspiron 3x37-5x37-7x37

    Những vấn đề trên OS X - Dell 7537 với màn hình touch FullHD có thể bị vấn đề đen màn hình khi khởi động. - Headphone port không hoạt động. - Sound không hoạt động sau khi sleep. - Wifi không hoạt động, nên thay bằng card BCM43225HMB hoặc BCM4352HMB(Bluetooth + Wifi) - Hệ thống thỉnh thoảng...