cài đặt mac lên pc

  1. Monkey.D.Luffy

    [AIO] TỔNG HỢP TẤT CẢ CÁC HƯỚNG DẪN VỀ HACKINTOSH

    Lưu ý: Đây là trang chính thức của bài tổng hợp. Nếu bạn muốn sao chép và đăng ở nơi khác cần phải hỏi ý kiến tác giả và ghi nguồn đầy đủ. Bạn là một người yêu thích máy tính. Bạn đam mê sự tinh tế trong phần mềm của Apple, nhưng không hài lòng với một máy tính Mac với những cấu hình cố định...