bphone vs iphone

  1. M

    Bạn nghĩ gì về BPhone của BKAV?

    Hôm nay, tập đoàn BKAV đã có buổi giới thiệu siêu phẩm BPhone của mình, sản phẩm mà thầy Quảng cho rằng tốt hơn cả các sản phẩm hàng đầu của các hãng sản xuất hàng đầu trên toàn thế giới.