bluetooth

 1. Troc Phan

  HandsFree 2.2 – Use any Bluetooth phone for calls, texting, recording & more

  View in Mac App Store $9.99 Updated: 02-Dec-2015 Version: 2.2 Language: English Seller: Tunabelly Software Inc. Developer: Tunabelly Software Homepage: www.tunabellysoftware.com © 2015, Tunabelly Software Inc. Compatibility: OS X 10.9 or later, 64-bit processor Link Download: Fshare Pass...
 2. Troc Phan

  HandsFree 2.1.11 - Nhắn tin, gọi điện ngay trên Mac với Bluetooth và hơn nữa Mac OS X

  HandsFree 2.1.11 Use your phone to make calls, text, record conversations and more. $9.99 Released: Sep 16, 2015 Developer: Tunabelly Software Language: English Seller: Tunabelly Software Inc. © 2015, Tunabelly Software Inc. Compatibility: OS X 10.9 or later, 64-bit processor Link Download...
 3. Troc Phan

  HandsFree 2.1.10 - Nhắn tin, gọi điện ngay trên Mac với Bluetooth và hơn nữa Mac OS X

  HandsFree 2.1.10 Use your phone to make calls, text, record conversations and more. $9.99 Released: Sep 16, 2015 Language: English Seller: Tunabelly Software Inc. © 2015, Tunabelly Software Inc. Compatibility: OS X 10.9 or later, 64-bit processor Download Fshare Pass: osxvn (Nếu có)...
 4. Megami

  1Keyboard - Biến bàn phím Macbook thành Apple Wireless Keyboard

  1Keyboard sẽ biến bàn phím trên Macbook của bạn thành một bàn phím Bluetooth, kết nối và nhập liệu trên tất cả các iDevices của bạn như iPhone, iPad, Apple TV... 1Keyboard có thể sử dụng các phím tắt trên bàn phím để nhập liệu vào các thiết bị khác, copy & paste dữ liệu từ Mac OS vào thiết bị...