backup data mac

  1. nmkhoi

    Arq Backup - Sao lưu/khôi phục dữ liệu, hệ thống cho Mac với Cloud của bạn

    Year : July 8, 2015 Version : 4.13.1 Price: 10$/month Developer : SweetP Productions System requirements: • Intel, 64-bit Processor • OS X 10.7 or later Language : English K'ed: patch keygen CORE Link download: Fshare Pass: osxvn Description : Arq very simple application for operative...
  2. nmkhoi

    Hướng dẫn sử dụng Time Machine trên Mac

    Chọn khi nào và cái gì để sao lưu dữ liệu trên Mac. Bạn có thể sử dụng Mac của bạn để lưu giữ nhạc và ảnh, đăng blog lên mạng, hoặc giữ liên lạc với bạn bè và gia đình qua email. Tuy nhiên, bạn sử dụng theo cách của bạn, và đa số nhiều người khác lưu giữ những kỉ niệm đáng quý nhất trên ổ cứng...