app store

  1. Troc Phan

    Pixave 1.0.6 - Lưu giữ và sắp xếp những bức ảnh đầy cảm hứng

    View in Mac App Store $9.99 Updated: Nov 03, 2015 Version: 1.0.6 http://www.littlehj.com/ Language: English Seller: YoungHo Kim © LittleHJ Follow @Pixaveapp Compatibility: OS X 10.10 or later, 64-bit processor Download: Fshare Pass: osxvn Description ****** Featured Worldwide as "Best New...
  2. Troc Phan

    Hướng dẫn gỡ bỏ app tải bị treo hoặc bị lỗi từ Mac App Store

    Khi bạn tải một ứng dụng từ Mac App Store về vì một lý do nào đó như đường truyền Internet bị lỗi hoặc hệ điều hành bị treo, thường thì khi bị như vậy các ứng dụng này khó mà xóa bằng cách thông thường. Nếu gặp trường hợp như vậy, bạn có thể thử cách như sau: Mở Terminal...