alternative to itunes

  1. Terminal

    iMazing 1.3.1[K'ed] - Quản lí toàn diện thiết bị iOS của bạn

    Year : 23/09/2015 Version : 1.3.1 Price: 39.99$ Developer : DigiDNA SARL. Platform : Intel only License: actived chỉ cần download về và dùng System Requirements : • Intel, 64-bit Processor • OS X 10.7 or later • iTunes 11.1.2 or later • iOS 4.0 or later Language : English + Multi Link dowload...
  2. nmkhoi

    iMazing 1.2.4[K'ed] - Quản lí toàn diện thiết bị iOS của bạn

    Year : August 1, 2015 Version : 1.2.4 Price: 39.99$ Developer : DigiDNA SARL. Platform : Intel only License: actived chỉ cần download về và dùng System Requirements : • Intel, 64-bit Processor • OS X 10.7 or later • iTunes 11.1.2 or later • iOS 4.0 or later Language : English + Russian...