Lưu ý: một số lỗi thường gặp trên Forum.

nmkhoi

Privacy Account
Apr 25, 2015
10,840
667
113
/System
nmkhoi.com
1. Boot vào USB cài đặt lại Mac OS X nhưng bị vòng tròn cấm trắng.
Nguyên nhân và cách fix: bạn đang sử dụng OS X nào thì phải tạo bộ cài đặt từ OS X đó hoặc cao hơn. Cụ thể, bạn đang dùng OS X 10.10.4 thì USB phải là OS X Reinstall 10.10.4+.

2. Lỗi damage, move to trash, cann't open.
Screen Shot 2015-08-14 at 12.19.14 AM.png
Cách fix: Bật Anywhere trong System Preferences --> Security & Privacy.
Screen Shot 2015-08-14 at 12.19.29 AM.png
3. Password trên diễn đàn luôn mặc định và dùng cho tất cả là osxvn

4. Không được chia sẽ app trial hoặc yêu cầu mua bản quyền trên forum. Ngược lại phía forum cũng vậy, mục Price trong mỗi bài viết chỉ mang tính chất tham khảo cho ai cần mua.