nmkhoi

Privacy Account
Apr 25, 2015
10,840
667
113
/System
nmkhoi.com
Mời anh em test thử Microsoft Office 2016 (15.13.1) Beta Patch. Mọi lỗi lầm gì report bên dưới giúp mình. Nếu share bài viết thì nhớ share cho đúng để anh em làm không được, lỗi không biết nhờ ai. Còn script mấy bác có thể dễ dàng sửa mấy dòng Copyright....của em nhưng nhớ là sửa bằng Text Editor và save lại rồi mới share cho anh em dùng nhé. :D:D:D:D

Update 20/08/2015:
Download Patcher: Auto Patch Office 2016 v1.3
Pass extract: osxvn
Install:
1. Xoá Self-signed Certificate đã tạo( nếu có).
2. Open Patch v1.3.pkg và tiến hành cài đặt.

Nếu vẫn lỗi, thì xoá sạch keychain liên quan MS Office đã lưu, Xoá certificate đã tạo, Office 2016. Cài lại Office 2016 v15.13.1 và chạy Patch.pkg lần nữa.


Đọc và thực hiện chính xác các quy trình yêu cầu:


1. Gỡ bỏ sạch bản Office đã cài hoặc đã được active bởi phương thức cũ. Phải đảm bảo sạch như theo hướng dẫn tại đây: [Video] Complete Uninstall MS Office 2016 for Mac[/Video][Video][/video][Video][/video][Video]

2. Cài lại Office 2016 Lastest v15.13.1 từ MS hoặc fast link download tại topic này: Microsoft Office 2016 15.13.1 Update[Newest]. Tiến hành cài đặt, sau khi cài đặt kết thúc chắc chẳn rằng không có ứng dụng nào thuộc gói Office đang được mở.

3. Tạo một Self-signed Code Certificate theo hướng dẫn tại đây: Tạo Self-signed Code Certificate để build ứng dụng trong Xcode
Lưu ý:
+ Name của Self-Signed Code Certitifcate trong trường hợp này các bạn phải đặt là: Codesign
+ Lưu Certificate ở đâu, phải chọn là: System

Screen Shot 2015-08-18 at 1.13.12 AM.png


Nếu không là đúng hướng dẫn này sẽ bị lỗi Codesign: no identity found

4. Download Microsoft Office 2016 (15.13.1) Patch tại đây: Fshare

5. Cài đặt Command Line Tool for Xcode download tại:
+ Cho OS X Mavericks 10.9: Fshare
+ Cho OS X Yosemite 10.10+: Fshare

6. Giải nén và R-Click vào Script download ở bước 4 ---> Open with Ternimal
Hoặc mở Ternimal kéo thả file script vào và enter để chạy. Lưu ý tiến hành với quyền sudo.
Lưu ý: cấp quyền thực thi cho file Script trước khi run nhé:
Code:
sudo -s
password:( nhập pass của root)

chmod +X KÉO_THẢ FILE_PATCHER_VÀO( make script to unix excutable)
sudo chmod 777 KÉO_THẢ FILE_PATCHER_VÀO
ENTER
Screen Shot 2015-08-18 at 1.06.01 AM.png


Lưu ý nữa:
nếu trong lúc chạy script mà có nhắc thế này thì nhập Username và pass của tài khoản root( login là được).

Screen Shot 2015-08-18 at 1.03.22 AM.png


7. Khi mở ứng dụng sau khi active nếu được hỏi như bên dưới thì Deny hoàn toàn nhé.

Screen Shot 2015-08-18 at 1.17.53 AM.png

Giải pháp này bạn sẽ sử dụng được Office 2016 v15.13.1 full tính năng ngoài trừ không thể login vào MS account :3 Kết quả đây:

Screen Shot 2015-08-18 at 1.23.13 AM.png


Bug fixed:
Lỗi crash sau khi patch. ---> Patch lại lần nữa.
Nếu vẫn crash thì download file này tại Fshare
Giải nén và replace với file gốc trong đường dẫn /Application/Excel.app/Contents/Framework
Lưu ý: mình ví dụ với Excel còn Word, Powerpoint hay... khác thì đường dẫn các bạn thay thế cho thích hợp nhé.[/video]
 
Last edited:
Aug 15, 2015
5
2
3
ok... works fine (it's very hard to translate all from vietnam language to italian)

Only a problem..... the "Office 2016 (15.13.1) Beta Patch" on fshare site is a simply text file. It's necessary to covert in a "unix executable file" otherwise it will not work in the terminal; in terminal type:

chmod +x

..with a space at the end (and do NOT press enter yet).

Then, drag the file you want to change from the Finder and drop it on top of the Terminal window
Press enter.
 
  • Like
Reactions: mr.black

vusun123

Super Moderator
May 12, 2015
626
255
63
Hà Nội
ok... works fine (it's very hard to translate all from vietnam language to italian)

Only a problem..... the "Office 2016 (15.13.1) Beta Patch" on fshare site is a simply text file. It's necessary to covert in a "unix executable file" otherwise it will not work in the terminal; in terminal type:

chmod +x

..with a space at the end (and do NOT press enter yet).

Then, drag the file you want to change from the Finder and drop it on top of the Terminal window
Press enter.
It's a text file, but work the same as a shell script ( without the double click to execute function )
 

nmkhoi

Privacy Account
Apr 25, 2015
10,840
667
113
/System
nmkhoi.com
ok... works fine (it's very hard to translate all from vietnam language to italian)

Only a problem..... the "Office 2016 (15.13.1) Beta Patch" on fshare site is a simply text file. It's necessary to covert in a "unix executable file" otherwise it will not work in the terminal; in terminal type:

chmod +x

..with a space at the end (and do NOT press enter yet).

Then, drag the file you want to change from the Finder and drop it on top of the Terminal window
Press enter.
:)
English description:
1. Uninstall MS Office 2016 pre-installion existed clearly
2. Create Self-signed Code Certificate with named Codesign and stored it in System
3. Re-install MS Office 2016 v15.13.1
4. Install Command Line Tool.
5. Download Beta Script and extract it.
6. Make script to unix excutable and give it permission.

Code:
sudo -s
password:( root privilege pass)

chmod +X Drag_and_Drop_Script_Here( make script to unix excutable)
sudo chmod 777 Drag_and_Drop_Script_Here
ENTER
Final, Run Script with Ternimal:
+ R-click open with Ternimal
or​
+ Drag and drop Script into Ternimal. Enter to excute.

7. Deny MS Identity accept to Keychain or block it with Little Snitch. Done.
 
Last edited:
Aug 15, 2015
5
2
3
http://www.fshare.vn/file/HIR3REEJ73MJ
download file trên replace với file gốc trong đường dẫn /Application/Excel.app/Contents/Framework
mở lại xem Excel có hoạt động và active chưa? Nếu vẫn ko được tháo sạch Excel theo hướng dẫn, restart, cài lại và patch lại.
this fix work only for excel, but others app crash after 1 minute

Bug fixed:
Lỗi crash sau khi patch. ---> Patch lại lần nữa.
Nếu vẫn crash thì download file này tại Fshare
Giải nén và replace với file gốc trong đường dẫn /Application/Excel.app/Contents/Framework
Lưu ý: mình ví dụ với Excel còn Word, Powerpoint hay... khác thì đường dẫn các bạn thay thế cho thích hợp nhé.


this patch not work fon none app (probably only excel... It is the same that I wrote above?)... It requires activation app
 
Last edited:
  • Like
Reactions: nmkhoi

nmkhoi

Privacy Account
Apr 25, 2015
10,840
667
113
/System
nmkhoi.com
this fix work only for excel, but others app crash after 1 minute

Bug fixed:
Lỗi crash sau khi patch. ---> Patch lại lần nữa.
Nếu vẫn crash thì download file này tại Fshare
Giải nén và replace với file gốc trong đường dẫn /Application/Excel.app/Contents/Framework
Lưu ý: mình ví dụ với Excel còn Word, Powerpoint hay... khác thì đường dẫn các bạn thay thế cho thích hợp nhé.


this patch not work fon none app (probably only excel... It is the same that I wrote above?)... It requires activation app
downgrade to v15.12.3
and waiting me.
 

nmkhoi

Privacy Account
Apr 25, 2015
10,840
667
113
/System
nmkhoi.com
this fix work only for excel, but others app crash after 1 minute

Bug fixed:
Lỗi crash sau khi patch. ---> Patch lại lần nữa.
Nếu vẫn crash thì download file này tại Fshare
Giải nén và replace với file gốc trong đường dẫn /Application/Excel.app/Contents/Framework
Lưu ý: mình ví dụ với Excel còn Word, Powerpoint hay... khác thì đường dẫn các bạn thay thế cho thích hợp nhé.


this patch not work fon none app (probably only excel... It is the same that I wrote above?)... It requires activation app
Update 20/08/2015:
Download Patcher:
Fshare
Pass extract: osxvn
Install:
1. Delete Self-signed Certificate that's created manually and keychain of Office 2016.
2. Open Patch v1.3.pkg and install.
if don't work, remove Office 2016 clearly and reinstall it. Run Patch.pkg again. Good Luck.
Report for me.
 
Last edited:
Aug 15, 2015
5
2
3
Update 20/08/2015:
Download Patcher:
Auto Patch Office 2016 v1.3
Pass extract:
osxvn
Install:
1. Delete Self-signed Certificate that's created manually and keychain of Office 2016.
2. Open Patch v1.3.pkg and install.
if don't work, remove Office 2016 clearly and reinstall it. Run Patch.pkg again. Good Luck.
Report for me.
yeahhhhhh:):)

workssssss!!!!!!

- is necessary remove cleary and make a new reinstall
- is not necessary create self signed certificate and is not necessary applied the first beta patch
AFTER new reinstall, only run the new patch.....
work and now no app crash ;)
thanks....
 
Last edited by a moderator: